Bez kategorii

Koliber

27 listopada 2010

Tagi:

Może ja też przy­śnię swo­je­go koli­bra.
I wró­cę na dru­gą stro­nę jezio­ra, o któ­rej już daw­no zapo­mnia­łam. W koń­cu byłam już tam kie­dyś.

0 likes

Podobne wpisy

Książki / reportaż

moraliści

18 października 2017 0 0

Europa / Podróże / Serbia

THE END

17 października 2010 0 0

Close