Bez kategorii

Koliber

27 listopada 2010

Może ja też przy­śnię swo­je­go koli­bra.
I wró­cę na dru­gą stro­nę jezio­ra, o któ­rej już daw­no zapo­mnia­łam. W koń­cu byłam już tam kie­dyś.

0 likes

Podobne wpisy

Europa / Podróże / Serbia

Ludzie

16 września 2010 0 0

Close