Bez kategorii

Koliber

27 listopada 2010

Tagi:

Może ja też przy­śnię swo­je­go koli­bra.
I wró­cę na dru­gą stro­nę jezio­ra, o któ­rej już daw­no zapo­mnia­łam. W koń­cu byłam już tam kie­dyś.

0 likes

Podobne wpisy

reszta

O mnie

21 stycznia 2011 0 1

Close