Bez kategorii

Jesienna nostalgia

28 października 2010

Zatę­sk­ni­łam za cza­sa­mi, kie­dy było brą­zo­wo. To były faj­ne cza­sy i faj­na eki­pa. Z per­spek­ty­wy cza­su pamię­ta się tyl­ko te dobre rzeczy.

0 likes
Close