Bez kategorii

Koliber

27 listopada 2010

Może ja też przy­śnię swo­je­go koli­bra.
I wró­cę na dru­gą stro­nę jezio­ra, o któ­rej już daw­no zapo­mnia­łam. W koń­cu byłam już tam kiedyś.

0 likes
Close