Zapiski kulturalne i nie tylko. Recenzje przeczytanych książek, obejrzanych filmów, refleksje na tematy około kultury i blogowania. Żeby nie zapomnieć i zainspirować innych. Znajdziecie tutaj subiektywny wybór lektur nie koniecznie nowych, ale na pewno interesujących i wartych przeczytania.

miłej lektury

Moż­na w życiu robić coś cie­ka­we­go i zara­zem bar­dzo waż­ne­go. I to jest kwin­te­sen­cja ratownictwa.

- B. Saba­ła-Zie­liń­ska »TOPR. Żeby inni mogli przeżyć«

"Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz" - Anna Kamińska - Wydawnictwo Literackie

biografia / Książki

Wanda

11 stycznia 2020 1 2

Close